«Еврейский Обозреватель»
ЕВРЕЙСКАЯ УКРАИНА
7/50
Апрель 2003
5763 Нисан

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕЛЕГАТІВ НА   З'ЇЗД  ЄВРЕЇВ УКРАЇНИ

На главную страницу Распечатать

 З  метою створення національно-культурного самоврядування (національно-культурної автономії, гарантованої Законом «Про національні меншини України»), затвердження єдиного представництва євреїв країни та прийняття програми розвитку єврейської культури до 2010 року провести  з’їзд  євреїв України.

 З’їзд  провести 27–28 травня 2003 р. в Києві.

Делегати на  з’їзд  обираються на зборах єврейської громадськості АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Кількість делегатів визначається залежно від наявності євреїв за результатами перепису населення України у 2001 р. Представництво на  з’їзд  — один делегат від 200 чоловік.

Вибори делегатів на  з’їзд  провести до 15 травня 2003 р.

В областях України, АР Крим, містах Київ та Севастополь  з  представників єврейської громадськості створюється оргкомітет, якому доручається підготовка та проведення зборів на місцях та обрання делегатів на  з’їзд  євреїв України.

Місцеві збори єврейської громадськості проводяться в обласних центрах, про що оголошується в засобах масової інформації та інформації оргкомітетів в населених пунктах областей.

До складу оргкомітетів  з  проведення місцевих зборів залучаються представники відповідних управлінь (відділів) у справах національних меншин та міграції, представник яких входить до складу оргкомітету.

Кількість присутніх на місцевих зборах не обмежується.

Вибори на місцевих зборах проводяться відкритим голосуванням за списком або за кожну кандидатуру окремо (за рішенням зборів), голосуванням кількістю 50 відсотків від числа присутніх.

Протокол місцевих зборів та результати виборів делегатів подаються до оргкомітету  з’їзду  євреїв України до 20 травня 2003 р. Протокол підписують голова оргкомітету, голова та секретар зборів, представники ради та управління (відділу) у справах національностей та міграції.

Перелік документів, які подаються до оргкомітету  з’їзду  євреїв України: Протокол створення оргкомітету; Протокол його засідань; Текст об’яв в ЗМІ та листах оргкомітету про скликання зборів; Протокол роботи зборів; Протокол мандатної комісії; Протокол лічильної комісії; Список делегатів, обраних на  з’їзд , підписаний головою зборів та представником місцевого управління (відділу) у справах національностей та міграції, а також затверджений печаткою відповідної держадміністрації.

Оргкомітет  з’їзду 
Вверх страницы

«Еврейский Обозреватель» - obozrevatel@jewukr.org
© 2001-2003 Еврейская Конфедерация Украины - www.jewukr.org