«Еврейский Обозреватель»
ЕВРЕЙСКАЯ УКРАИНА
12/55
Июнь 2003
5763 Сиван

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ ДЕЛЕГАТІВ НА   З'ЇЗД  ЄВРЕЇВ УКРАЇНИ

На главную страницу Распечатать

Затверджено
на засіданні Ради
22.04.2003 р.

 З’їзд  проводиться  з  метою об’єднання єврейських громад для прийняття і виконання всеукраїнських програм, створення єдиного національно-культурного представництва євреїв України на всіх рівнях в країні і за кордоном.

1.  З’їзд  провести 23–24 вересня 2003 р. в м. Києві.

2. Делегати на  з’їзд  обираються на зборах єврейської громадськості АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

3. 3 представників єврейської громадськості створюються місцеві оргкомітети, яким доручається підготовка та проведення зборів і обрання на них делегатів на  з’їзд  євреїв України.

4. Кількість делегатів визначається залежно від наявності євреїв за результатами перепису населення України у 2001 р. Представництво на  з’їзд  — 1 делегат від 200 чоловік (але не менше 3-х делегатів від області).

5. Місцеві збори єврейської громадськості проводяться в обласних центрах, про що оголошується в засобах масової інформації та листах оргкомітету. Таку інформацію необхідно надіслати в населені пункти областей не пізніше, як за місяць до проведення зборів.

6. До складу оргкомітетів запрошуються представники управлінь (відділів) у справах національностей та міграції відповідних державних адміністрацій.

7. Кількість присутніх на місцевих зборах не обмежується.

8. Вибори на місцевих зборах проводяться (за рішенням зборів) або відкритим голосуванням за кожну кандидатуру окремо, або за списком в цілому. Обраними вважаються особи, які набрали більшу кількість голосів.

9. Місцеві збори проводяться за обов’язковою присутністю представника Ради керівників всеукраїнських єврейських організацій або Оргкомітету  з’їзду .

10. Протоколи місцевих зборів та результати виборів делегатів подаються до Оргкомітету  з’їзду  євреїв України не пізніше 5 вересня 2003 р.

11. Документи, які подаються до Оргкомітету  з’їзду  євреїв України:

1. Протокол створення місцевого оргкомітету та виборів керівних осіб;

2. Протоколи робочих засідань;

3. Зразки екземплярів газет, текстів в інших ЗМІ, листів оргкомітету  з  об’явами про скликання зборів;

4. Протокол мандатної комісії;

5. Протокол роботи зборів;

6. Протокол лічильної комісії;

7. Список делегатів, обраних на  з’їзд .

12. Протокол зборів та список обраних делегатів підписують: голова місцевого оргкомітету, голова та секретар зборів, представник Ради або Оргкомітету  з’їзду  та представник управління (відділу) у справах національностей та міграції. Документи затверджуються печаткою відповідної державної адміністрації.

Оргкомітет


Адреса Оргкомітету  з’їзду :
01103, Київ-103, Німанська, 7.
Контактні телефони:
(044) 296-39-61, 294-91-54,
246-45-11, 235-71-20
Факс 295-96-04

Просимо надсилати свої пропозиції щодо проведення  з’їзду 
та обговорення програм розвитку єврейської культури на наступні роки
Вверх страницы

«Еврейский Обозреватель» - obozrevatel@jewukr.org
© 2001-2003 Еврейская Конфедерация Украины - www.jewukr.org